ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ।

ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ ਸਾਧੋ ,
ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ।
ਸੰਤ ਸੂਰਮੇ ਦਾਨੀ ਦਾ ਜਸ,
ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਗਾਂਦੇ ।
ਜਬ ਤੂ  ਆਇਆ ਜਗਤ ਮੇਂ,
ਬਚਪਨ ਭਰੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇਖੇ ।
ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਦੇਖੇ ਆਉਂਦੇ,
ਜਾਂਦੇ ਲੰਘ ਬੁਧਾਪਨ ਦੇਖੇ ।
ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਜਗਾਵੇ ਭਗਤੀ,
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜੋਗੀ ਦੇਖੇ ।
ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਰਾਲ੍ਭਦ ਸਮਭਾਲਣ,
ਸਗਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨਤ ਦੇਖੇ ।
ਰਾਮ ਸੰਤ ਵਿਚ ਭੇਦ ਨ  ਰਾਈ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੇਂ ਦੇਖੇ ।
ਰੇ ਮਨ ਲਿਖ ਅਬ ਸੰਤਾ ਦਾ ਜਸ,
ਕੋਟਕ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਅਖੀ ਦੇਖੇ ॥
ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ,
ਹੀਰੇ ਜਨਮ ਨੂ ਲਾਵੋ ਲੇਖੇ ॥

(ਮੇਰੀ ਅਖਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ )

ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਵਿਚੋ ਅਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂ ਤਾਰਿਆ ਆਤੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਸ਼ਾ

ਕੀਤੀਆਂ I ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪਰਗਟ

ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ I ਜੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸੈਂਚੀ ਵਿਚ ਪੜੋ ਜੀ  I

ਦਾਸ :- ਲਿਖਾਰੀ 'ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ'

(ਮੇਰੀ ਅਖਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ )


ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੰਤ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

MALWA ITIHAAS  (ਚੋਥੀ ਸੈਂਚੀ)