ਲਿਖਾਰੀ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਬਾਣੀ
ਸੰਤ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਹੋੜੇ ਵਾਲੇ

ਬਾਵਾ ਦੇਵਾ ਦਾਸ ਜੀ ਰੋੜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ

ਸਮਾਧ ਬਾਵਾ ਦੇਵਾ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਵਾ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਜੀ
ਰੋੜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ